Seks
  Seks kwieciem jest natury
Słodkim podarkiem nieba
Rozrywką biednych i bogatych
Od kiedy odkryła go Ewa

Seks lepszy jest od wina
Co nam wyzwala endorfiny
Bo nie musimy dnia następnego
Zażywać aspiryny

Seks lepszy jest od teatru,
TV, filmu, czy koncertu
Bo zawsze dostaniesz rolę
Nawet, gdy nie masz talentu

Seks lepszy jest od futbolu
Co kraj nasz pogrążył w rozpaczy
Bo wpływ na wynik końcowy
Zwykle dwóch tylko ma graczy

"In seks veritas" - mawiali
Antyku filozofowie
A mnie ta święta prawda
Bez przerwy chodzi po głowie

(Puenta - tylko dla Panów)

Seks jest lekarstwem na wszystko
Nawet na stres... panowie
Pod jednym tylko warunkiem
Że żona się o tym nie dowie.

(Puenta - wyłącznie dla Pań)

Seks jest lekarstwem na wszystko
Zakwitniesz urodą i zdrowiem
Pod jednym tylko warunkiem
Że mąż się o niczym nie dowie.

 
E. J.

powrót