Nie mogę
 

Nie mogę wręczyć Ci kwiatów,
przesłać mogę tylko słowa,
gestów przekazać Ci nie mogę,
tylko słowami je malować.

Nie mogę Ci też zanucić
Twej ulubionej piosenki,
tylko zamienić mogę nutki
na parę strofek maleńkich.

Nie mogę Cię ująć w ramiona
i tulić bez zapomnienia,
nie mogę Ci szeptać do uszka
tego, co w rymy zamieniam.

Nie mogę dać Ci szcześcia,
bo jestem tylko narratorem,
lustrem Twych skrytych marzeń,
Twym czułym adoratorem.

 
E. J.

powrót