Mówiłem o Tobie
 

Mówiłem o Tobie wiatrom
Wzdychały
Mówiłem o Tobie deszczom
Płakały

Mówiłem o Tobie ¶niegom
Topniały
Mówiłem o Tobie p±kom
Rozkwitały

Mówiłem o Tobie kwiatom
Pachniały
Mówiłem o Tobie listkom
Drżały

Mówiłem o Tobie morzu
Szumiało
Mówiłem o Tobie słońcu
Grzało

Mówiłem o Tobie rozstaniu
Milczało
Mówiłem o Tobie cierpieniu
Bolało

Mówiłem o Tobie wszystkim
Rozumieli
Mówiłem, że Cię kocham
Wiedzieli...

 
E. J.

powrót