Lasek i mała góra
  Był sobie lasek dorodny choć niemłody
I mała góra, czyli górka
Dzieliła je woda, duża woda
Choć w zasadzie mała rzeczka
I tak patrzył lasek na górkę
A górka na lasek
I odwrotnie
Lasek prężył konary, żeby zaimponować górce
A górka czarowała swym kwieciem lasek
Lasek pieścił szumem swych liści górkę
A górka obsypywała płateczkami kwiatków lasek
I tak wzdychał, marzył i pragnął lasek górkę
A górka lasek
Och, gdyby nie ta woda, duża woda
Choć w zasadzie mała rzeczka
Zamknąłby w swych konarach lasek górkę
A górka owionęłaby swym kwieciem lasek
Och, gdyby nie ta woda, duża woda
Choć w zasadzie mała rzeczka

 
E. J. :-))

powrót