Królowie
  Elżbietę drugą mają Anglicy
Norwedzy królową Sonję
Małgorzatę mają Duńczycy
Juana Carlosa zaś Hiszpanie

Carla Gustafa mają Szwedzi
Królową Holendrów jest Beatrycze
Hirohito w Japonii na tronie siedzi
Że innych monarchów nie wyliczę

Z zazdrością patrzę na te kraje
Bo my Polacy jak zawsze pechowi
Nie mamy od czasów króla Stasia
Koronowanej polskiej głowy

Kraj nasz nieszczęsny przeżył wojny
Podboje, okupacje i zabory
Czerwoną zarazę komunistów
A ostatnio to nawet "Kaczory"

Więc chyba nam się w końcu należy
Ojczyzny naszej zmienić oblicze
Zamek Królewski wreszcie zaludnić
Prawo i sprawiedliwość wprowadzić w życie

Dlatego należy na tron nasz polski
Wnieść zbawcę narodu, zakonnika
Wodza Beretów Moherowych
Królewską Miłość, Ojca Rydzyka.

 
E. J.

powrót