Baba przy sztojerze
 

Dzisiej rano jechołech se do roboty
jak dnia kożdego, A3 autostradom,
po mału, bez nerw, 150 na godzina,
jak w niedziela na kole promenadom.

Naroz, kole mje, na lewym pasie,
jak grzmot i pieron z błyskawicom,
ujżoł żech nowo BMW-ica sportowo,
z szalonom frelkom za kierownicom.

Gymbusia tej dziołchy, niy powiym fajno,
choć dotykała prawie żdżadełka,
jednom rynkom trzimała sztojer,
a drugom trzonek pyndzelka.

Make-up sie robiła za kierownicom!
przy tej pojazdów pyndzącej masie,
zanim żech sie zdążył skapować,
już była prawie na moim pasie.

Choć jo jest karlus niezwykle spokojny,
tak żech sie zlynknął tej paniynki,
że wyleciała mi sznytka z gymby,
a maszynka do golynio z rynki.

Do tego wszystkigo moja komórka,
jak żech kierowoł kolanami,
wpadła do szolki z gorącom kawom,
kiero żech trzymoł między nogami.

Kawa wyloła mi sie na "Paulka",
i łoparziła ptoszkowi głowa,
a jo żech musioł do tego wszystkigo,
przerwać tak ważno rozmowa!

Kto czytoł już kiedyś moje beranie,
wiy, żech przychylny jest "Spódnicom",
ale tego pieroństwa jest mi za wiela,
coby malować sie za kierownicom.

 
E. J. :-))

powrót