Dłonie
 

Zamykam w dłoniach me my¶li
A z nimi cz±stkę Ciebie
Zamykam w dłoniach wspomnienia
A z nimi cz±stkę Ciebie

Zamykam w dłoniach pragnienia
A z nimi cz±stkę Ciebie
Zamykam w dłoniach marzenia
A z nimi cz±stkę Ciebie

Zamylkam w dłoniach nadzieję
A z ni± też cz±stkę Ciebie
Zamykam w dłoniach uczucie
A z nim całego siebie.

 
E. J.

powrót