Ciało
  Dotykam lekko strun gitary
Ciało Twe rzeĽbi±c graniem
Melodia pachnie cał± Tob±
I nutki wypełnia kochaniem

Jeste¶ pierwotnym grzechem Ewy
Moj± nieszczęsn± fix ide±
Pragnieniem wody na pustyni
Kochan± moj± Dulcyne±

Dotykam lekko strun gitary
W ciała wsłuchuj±c się Twego dĽwięki
Obłędem smakuję Ciebie cał±
Rozkoszy ciche wygrywam jęki

Jeste¶ ostatnim mym adresem
Ratunkiem, co wyci±ga z dołów
Muzyk±, co trzyma mnie przy życiu
Lecz nie mów, proszę, tego nikomu.

 
E. J.

powrót