Chcę Ci dać
  Chcę Ci dać...

Gałązki brzemienne pąkami
Z dojrzewającymi listkami
Co płód nowego życia noszą
I wiosny o zgodę nie proszą

Chcę Ci dać...

Wodę brzemienną falami
Z głębią perlącą się muszelkami
Co płód nowego życia nosi
I o zgodę żeglarzy nie prosi

Chcę Ci dać...

Myśli brzemienne latami
Z samym sobą rozmowami
Co płód nowego życia noszą
I tylko o dyskrecję proszą

Chcę Ci dać...

Miłość brzemienną snami
O Tobie Kochanie marzeniami
Co płód nowego życia nosi
I nikogo o zgodę nie prosi.

 
E. J.

powrót